Οι Υπηρεσίες μας

BOKS LOGO

Επιγραφές, ετερόφωτες ή αυτόφωτες με LED ή ΝΕΟΝ.

Ψηφιακές εκτυπώσεις σε ποικιλία υλικών και εφαρμογή σε  χώρους καταστημάτων ή σε αυτοκίνητα.

Ειδικές κατασκευές από ξύλο, μέταλλο ή άλλου είδους υλικό.

Εφαρμογές, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.